image_1.jpg
image_2.jpg
image_3.jpg
image_4.jpg

COMUNICAT DE PRESĂ

ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT

SZEL MOB SRL cu sediul în localitatea Cristuru Secuiesc, Str. Berde Mózes, Nr. 61, Jud. Harghita, a derulat, începând cu data de 07.02.2018, proiectul “Cresterea competitivității economice în domeniul fabricării mobilei la SC SZEL-MOB SRL“, pe baza contractului de finanţare Nr. 1119/07.02.2018. Proiectul a fost implementat în orașul Cristuru Secuiesc, Str. Berde Mózes, Nr. 61, Jud. Harghita.

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea competitivității SZEL-MOB SRL, consolidarea poziției firmei atât pe piața externă, cât și pe cea internă, prin extinderea capacității de producție a unității existente de fabricare a mobilei.

Obiectivele specifice ale proiectului au constat în:

  • Achiziționare 11 utilaje tehnologice performante, cu consum redus de energie, necesare integrării în fluxul tehnologic existent cu scopul creșterii capacității de producție de mobilă.
  • Participare la un târg internațional de mobilă, în calitate de expozant cu stand propriu.
  • Îmbunătățirea sistemului existent de e-commerce a societății prin achiziționare de modul IT care să permită interconectarea Webshop-ului existent cu sistemul ERP, și îmbunătățirea sistemului de management al societății.

Proiectul cu titlul “Cresterea competitivității economice în domeniul fabricării mobilei la SC SZEL-MOB SRL”, a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 cu o valoare totală de 6.772.299,43 lei, din care 3.302.016,95 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Date de contact beneficiar:

Cristuru Secuiesc, Str. Berde Mozes, Nr. 61, Jud. Harghita

Tel: 0266243836

Fax: 0266-244012

www.szelmob.ro

e-mail: szelmob@develoconsult.ro

image_5.jpg

www.regio-adrcentru.ro

image_6.jpg

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.